Obsługa informatyczna firm

Serwis IT, konsultacje, helpdesk
Zarządzanie serwerami Windows, Linux, NAS, AD i sieciami LAN.
Ocena ryzyka utraty danych, audyty cyberbezpieczeństwa.
Wdrożenia sprzętu i oprogramowania.
Odzyskiwanie danych z dysków i telefonów.
Inne usługi związane z informatyką.